OBAVJEŠTENJA

OBAVJEŠTENJE OBJAVLJENO
Konačna lista aplikanata koji mogu biti obuhvaćeni  Programom utroška sredstava iz budžeta Općine Foča FBiH za ekonomsku podršku ranjivim grupama na tržištu rada u 2023.godini .pdf
28.03.2024
SLUŽBA ZA CIVILNU ZAŠTITU OPĆINE FOČA, OBAVIJEST 18.03.2024
OBAVJEST ZA GRAĐANE OPĆINE FOČA FBiH 30.12.2023

Obavijest o održavanju Javne rasprave na Nacrt Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica u Bosansko

14.12.2023

OBAVJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE  O NACRTU BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA 2024 GODINU

04.12.2023.
ODLUKA O PRAVILIMA OBRADE LIČNIH PODATAKA PUTEM VIDEO NADZORA U SLUŽBENIM PROSTORIJAMA OPĆINE FOČA 14.09.2023
OBAVJEŠTENJE JP EP 07.09.2023
OBAVJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU ODLUKE O IZGRADNJI “KULTURNO-SPORTSKOG I REKREATIVNOG CENTRA USTIKOLINA” 05.06.2023.
LISTA KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJA UČENICIMA SREDNJIH ŠKOLA ZA ŠKOLSKU 2022/2023. GODINU 30.03.2023.

OBAVJEST CARITAS ŠICARSKA

29.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O ODLUCI O VISINI KOMUNALNIH TAKSI OPĆINE FOČA 07.02.2023.
OBAVJEŠTENJE ZA POLJOPRIVREDNE PROIZVOĐAČE SA PODRUČJA OPĆINE FOČA 10.01.20223.
LISTA KVALIFICIRANIH STRUČNJAKA U KOMISIJE ZA TEHNIČKI PREGLED GRAĐEVINA IZGRAĐENIH NA PODRUČJU OPĆINE FOČA 29.12.2022.

OBAVIJEST O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE O NACRTU BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA 2023. GODINU

06.12.2022.
OBAVJEŠTENJE OBRTNICIMA O OBAVEZI USKLAĐIVANJA POSLOVANJA 11.10.2022.
OIK OBAVJEŠTENJE 05.10.2022. GODINE 05.10.2022.
   
   

 

Najnovije