MJESNA ZAJEDNICA CVILIN

Područje mjesne zajednice čini dio područja Općine Foča, koji obuhvata naseljena mjesta i to: Drugovići, Hodorovići, Gabelići, Kožetin, Sorlaci, Bavčići, Gojačice, Radojevići, Bratovčići, Dupovčići, Cvilin, Lopare, Čaira i Fazlovina.
Površina: 13,51 km²

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice:
Rašid Brajlović,
Tel: 061 316 030

STATUT MZ Cvilin PDF

MJESNA ZAJEDNICA USTIKOLINA

Područje mjesne zajednice Ustikolina čini dio područja Općine Foča, koji obuhvata naseljena mjesta i to : Mihovići, Ćurovići, Laščići, Ledine, Trnovice, Zebina Šuma, Brajlovići, Mrđelići, Gajevi, Gornje i Donje Njuhe, Ljubuša, Banjić, Bunčići, Ligati, Raušići, Petojevići, Gunja, Neslić, Kutle , Mravljača, Kreća, Previla sa zaseocima(Bucala, Bjelišići, Kruškova ravan, Roskovići i dr), Osoje, Prisoje, Gornje i Donje Žešće, Gavrić, Vina, Kosova, Tulovići, Odžak, Milakovac, Filipovići i Ustikolina – urbani dio.
Površina: 58,35 km²

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice,
Avdo Uglješa,
Tel: 061 195 538

STATUT MZ Ustikolina.PDF

MJESNA ZAJEDNICA JABUKA

Područje mjesne zajednice Jabuka čini dio područja Općine Foča, koji obuhvata naseljena mjesta i to : Jezero, Udovčići, Rdeljevići, Lokve, Šahbašići, Jabuka, Kumjenovići, Poplatići, Smječa, Vučija Jama, Dolišta, Grebak, Božanoviće, Zbič, Bešlići, Donje Selo, Rosulje, Draževo, Stojkovići, Račići, Modro Polje, Pobirjanovići, Dragovići, Magudovići, Ljaljica, Podgrađe, Jamići, Podstijena, Vukšići, Milotina, Kolakovići, Zabor, Slavčići, Rosulje, Vojnići, Kutorina, Tahuljići i Podhrid.
Površina: 89,40 km²

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice
Safet Radeljaš
Tel: 062 215 208

Statut MZ Jabuka

Mjesna samouprava

Mjesna samouprava ostvaruje se u mjesnim zajednicama kao obaveznom obliku mjesne samouprave. Mjesnu zajednicu osniva Općinsko vijeće odlukom, u skladu sa zakonom i Statutom Općine. Odlukom o osnivanju mjesne zajednice utvrđuje se: naziv, sjedište, područje mjesne zajednice, mjesna područja, odnosno drugi dijelovi mjesne zajednice, kao i druga pitanja u vezi sa ostvarivanjem mjesne samouprave.O promjeni naziva mjesne zajednice odlučuje Općinsko vijeće. Inicijativu za osnivanje mjesne zajednice mogu pokrenuti građani (najmanje 30% birača od ukupno upisanih birača u birački spisak naseljenih mjesta), udruženja građana sa područja naseljenog mjesta za čije se područje predlaže osnivanje nove mjesne zajednice, Općinsko vijeće ili Načelnik-ca Općine.
Organi mjesne zajednice su:
• Savjet mjesne zajednice i
• Zbor građana mjesne zajednice
Organi mjesne zajednice donose programe i planove rada, koji moraju biti usklađeni sa politikom, programima i planovima Općinskog vijeća i Općinskog načelnika. Organi mjesne zajednice mogu davati inicijative o pitanjima iz nadležnosti mjesne zajednice, općine i institucija koje vrše javna ovlaštenja

 • MZ USTIKOLINA

  MZ Ustikolina

  Površina MZ:  58,35 km²Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice: Avdo Uglješa

 • MZ CVILIN

  MZ Cvilin

  Površina MZ:  13,51 km²  .Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice:  Rašid Brajlović

 • MZ JABUKA

  MZ Jabuka

  Površina MZ:  89,40 km²Predsjednik Savjeta Mjesne zajednice:  Safet Radeljaš

SVAKODNEVNE NOVOSTI