Search Results For ''

 • KONKURSI0

  JAVNI KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE OBJAVLJENO             KONKURSI

  READ MORE
 • OGLASI0

  JAVNI OGLAS ZA IZBOR I IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA JU DOM ZDRAVLJA FOČA USTIKOLINA OBJAVLJENO 12.01.2022. PONOVLJENI OGLAS ZA DODJELU SLOBODNIH LICENCI I DOPUNSKIH TAKSI OZNAKA ZA VRŠENJE TAKSI PRIJEVOZA NA PODRUČJU BPK GORAŽDE OBJAVLJENO 07.11.2022. JAVNI OGLAS ZA IMENOVANJE DVA ČLANA OPĆINSKE IZBORNE KOMISIJE OPĆINE FOČA (FBiH)—–OBRAZAC PRIJAVE ZA JAVNI OGLAS ZA

  READ MORE
 • Sajam poljoprivrednih proizvoda Ustikolina 2022.

  Sajam poljoprivrednih proizvoda Ustikolina 2022.0

  Općina Foča/FBiH dana: 30.09.2022. godine na platou Doma kulture u Ustikolini organizuje „SAJAM POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA“

  READ MORE
 • GEOGRAFSKI POLOŽAJ

  GEOGRAFSKI POLOŽAJ0

  Općina Foča je smještena na jugo-istoku Bosne i Hercegovine, odnosno na jugo-zapadu bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Graniči sa sljedećim općinama: sjeverozapadno sa općinom Pale-Prača, sjeveroistočno sa općinom Goražde, zapadno sa općinom Trnovo i opštinom Kalinovik, te južno i jugoistočno opštinom Foča. Ustikolina je udaljena od Foče 10 km i od Goražda 23 km. Nalazi se na

  READ MORE
 • KRATKA HISTORIJA OPĆINE FOČE FBIH

  KRATKA HISTORIJA OPĆINE FOČE FBIH0

  U svoj dugogodišnjoj historiji Ustikolina je imala veliki značaj. U Ustikolini, za vrijeme srednjovjekovne Bosne, na „Putu dubrovačkih trgovaca“ je bio trg poznat od 1394. godine i trgovačka kolonija Dubrovčana, koja je omogućavala tadašnjem ustikoljanskom stanovništvu učešće u trgovini i razmjeni dobara sa razvijenim trgovačkim centrima tog vremena, a samim tim dubrovčani su između ostalih

  READ MORE
 • Udruženje ,,Zajedno u BiH”

  Udruženje ,,Zajedno u BiH”0

  Udruženje ,,Zajedno u BiH” koje je registrovano na nivou države sa ciljem da pomogne i ojača kapacitete civilnog društva lokalnih nivoa, danas su se uputili i obišli  Općinu Pale-Prača, Goražde, Ustikolinu, Foču, Trnovo i Kijevo.

  READ MORE