Podrška osobama u stanju socijalne potrebe.

Podrška osobama u stanju socijalne potrebe.

Ovim putem Općina Foča Ustikolina na čelu sa načelnikom Mujom Sofradžijom, srdačno se zahvaljuje Zijadu Dreci porijeklom sa Cvilina (Ustikolina), koji je zajedno sa svojom porodicom uručio novčanu donaciju u iznosu od 350.00 KM Sobo Zahidi, socijalno ugroženoj majci koja živi sa sinom. Novčana pomoć je namjenjena za nabavku kuhinjskog namještaja u iznosu od 350.00 KM. Treba naglasiti da Zijad Dreca, zajedno sa porodicom trenutno živi u Njemačkoj i da nije zaboravio na stanovnike naše općine.

Najnovije