• OBAVJEŠTENJE O ODLUCI O VISINI KOMUNALNIH TAKSI ZA OPĆINU FOČA

  Obavještavaju se pravna i fizička lica registrovana za obavljanje djelatnosti na području Općine Foča da je u Službenim novinama BPK-a Goražde broj 01/23 od 25.02.2023.godine objavljena Odluka o visini komunalnih taksi Općine Foča. Prijavu takse na istaknutu firmu za 2023.godinu porezni obveznik je dužan podnijeti Poreznoj upravi Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Goražde, porezna ispostava

  READ MORE
 • BUDŽET OPĆINE FOČA

  DOKUMENTI BUDŽETA BUDŽET OPĆINE FOČA 2024 ODLUKA O IZVRŠENJU BUDŽETA NACRT BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA PERIOD  OD 01.01. DO 31.12.2024  GODINE ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA 2024 GODINU NACRT DOKUMENT OKVIRNOG BUDŽETA ZA 2023-2026. GODINU BUDŽET OPĆINE FOČA ZA 2023. GODINU ODLUKA O IZVRŠAVANJU BUDŽETA OPĆINE FOČA ZA 2023. GODINU BUDŽET OPĆINE FOČA

  READ MORE
 • OSNOVNI ELEMENTI UGOVORA

  OSNOVNI PODACI O ZAKLJUČENJU UGOVORA OBJAVLJENO Odluka o izboru dom kulture – Filipovići 21.02.2023  Odluka o izboru- javna rasvjeta Filipovići 21.02.2023 ODLUKA  O  IZBORU REGULACIONI  PLAN USTIKOLINA   ODLUKA O IZBORU NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA  NASTAVAK SANACIJE PUTNOG PRAVCA OSANICA  OBADI 14.12.2023 ODLUKA O IZBORU TULOVIĆI – PRISOJE 16.10.2023 ODLUKA O IZBORU  REHABILITACIJA  PRISTUPNOG PUTA  ZGRADA  SOC

  READ MORE
 • Obavijest o održavanju Javne rasprave

  Obavijest o održavanju Javne rasprave

  Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Foča za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2023.godinu.

  READ MORE
 • Planovi javnih nabavki Općine Foča

  PLANOVI, IZMJENE I DOPUNE PLANOVA JAVNIH NABAVKI OBJAVLJENO ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 22.12.2022. ODLUKA O IZMJENAMA I DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 06.12.2022. ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA 2022. GODINU 22.11.2022. ODLUKA O DOPUNAMA PLANA JAVNIH NABAVKI OPĆINE FOČA ZA

  READ MORE