Obavijest o održavanju Javne rasprave

Obavijest o održavanju Javne rasprave

Služba za opću upravu, privredu, finansije, društvene djelatnosti i MZ će na osnovu Zaključka Općinskog vijeća Općine Foča br 04-1-11-1466/22 od 01.12.2022.godinu održati Javne rasprave o Nacrtu Budžeta Općine Foča za 2023. godinu i Nacrtu Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2023.godinu u slijedećim terminima:

Dana 13.12.2022.godine sa početkom u 1400 u prostorijama MZ Cvilin

· Dana 14.12.2022.godine sa početkom u 1400 u Sali za sastanke Općine Foča

· Dana 16.12.2022.godine sa početkom u 1300 u prostorijama MZ Jabuka

U javnoj raspravi mogu učestvovati svi građani, službe za upravu općine Foča, savjeti mjesnih zajednica, udruženja građana, te zainteresirane organizacije i zajednice u općini Foča.

Prijedlozi, primjedbe, mišljenja i sugestije na Nacrt Budžeta Općine Foča za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2023.godinu mogu se dostaviti najkasnije do 19.12.2022.godine :

– Službi za finansije na protokol Općine i putem e-maila op.ustik@bih.net.ba ili

– predsjednicima mjesnih zajednica

Nacrt Budžeta Općine Foča za 2023. godinu i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta za 2023.godinu dostupan je na web stranici Općine

( https://foca-ustikolina.ba/2022/10/10/obavjestenja/ ), a može se preuzeti i u šalter Sali Općine.

Najnovije