Udruženje ,,Zajedno u BiH”

Udruženje ,,Zajedno u BiH” koje je registrovano na nivou države sa ciljem da pomogne i ojača kapacitete civilnog društva lokalnih nivoa, danas su se uputili i obišli  Općinu Pale-Prača, Goražde, Ustikolinu, Foču, Trnovo i Kijevo.

Posjetom ovim općinama, gdje je Udruženje ,, Zajedno u BiH” doniralo 200 kišnih kabanica, u sklopu projekta ,,U susret kiši”, te 150 Bajramskih paketića u projektu ,,Bajramski paketići za školarce povratnike”. U sklopu projekta ,,Sjeme spasa” podijeljeno je 35 paketa sjemena  povratničkoj populaciji i određenu količinu prehrambenih paketa socijalno ugroženim kategorijama. U ovoj posjeti Udruženje je potpisalo Sporazum o suradnji sa dva Općinska načelnika i jednim gradonačelnikom kako bi u budućem djelovanju imali olakšice. Za ove donacije pobrinuli su se Humanitarni Fond Atlanta na čelu sa Fadilom Cvrkom.

Najnovije