“U saradnji sa Vladom BPK i uz podršku premijera g-din. Ćulov Edina,  09.11.2023. godine upriličen je sastanak Općinskog načelnika Foča – Ustikolina g-dina. Sofradžija Muje sa predstavnicima kompanije AD Harbi d.o.o. iz Sarajeva, koje je predvodio direktor g-din. Harbinja Muhamed.
Tema sastanka bila je upoznavanje sa stručnim dijelom kompanije AD HARBI d.o.o. koja se bavi geološkim istraživanjima mineralnih resursa i prirodnih bogatstava u Bosni i Hercegovini.
Ujedno je kompanija AD Harbi d.o.o.  predstavila planove i ideje za izradu projekta „Nastavak detaljnih geoloških istraživanja mineralnih sirovina na području BPK“,  uključujući i općinu Foča – Ustikolina.
Predstavnici kompanije posebno su naglasili da je predmetni teren u Prostornim planovima označen kao potencijalan za istraživanje i eksploataciju.
Shodno tome firma AD Harbi d.o.o. informisala je nadležne predstavnike Općine i Općinskog načelnika da je i Vlada BPK dala svoju načelnu podršku ovoj namjeri.
Načelnik Općine Foča – Ustikolina, g-din. Sofradžija Mujo je u ime općine iskazao punu spremnost za saradnju i potvrdio spremnost da se Općina Foča – Ustikolina uključi i da puni doprinos realizaciji ove projektne ideje.”

Najnovije