Informacija sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Foča.

Informacija sa 23. redovne sjednice Općinskog vijeća Općine Foča.

OPĆINSKO VIJEĆE

INFORMACIJA SA 23. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FOČA

Učetvrtak, 30.11.2023. godine održana je  23. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Foča.

Na sjednici  nakon usvajanja zapisnika sa 22. redovne sjednice Općinskog vijeća  i  tačke vijećničkih pitanja i inicijativa,  Vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj o izvršenju budžeta Općine Foča za period 01.01.-30.09.2023. godine. U periodu 01.01. do 30.09.2023. godine ostvareni su prihodi i primici u iznosu 791.224 KM, a izvršeni rashodi i izdaci u iznosu od 817.075 KM, tako da razlika između izvršenih rashoda i izdataka i ostvarenih prihoda i primitaka (deficit) iznosi 25.851 KM.

Također je usvojen Nacrt budžeta Općine Foča za period 01.01.-31.12.2024. godine i Nacrt Odluke o izvršavanju budžeta Općine Foča za period 01.01.-31.12.2024. godine uz zaključak kojim se Nacrt budžeta upućuje u javne rasprave.

Na 23. redovnoj sjednici Općinsko vijeće je razmatralo i usvojilo sljedeće Odluke:

  • Odluku o broju korisnika, deficitarnosti zanimanja i iznosu pojedinačnih stipendija za školsku 2023/2024. godinu.U školskoj 2023/2024. godini iz Budžeta Općine Foča za 2024. godinu dodijelit će se do 12 stipendija učenicima srednjih škola, te su se kao deficitarna zanimanja utvrdili zanati.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju ulica i njihovom razgraničenju, mostova i javnih ustanova. Ovom Odlukom se ulica “Prve drinske brigade” preimenuje u ulica “Braće Kartal”, a ulica “Dub” u ulicu “Prve drinske brigade”.
  • Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta. Za najpovoljnijeg ponuđača za dodjelu u zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države na području Općine Foča-Ustikolina izabran je ponuđač S.P.P. “Čengić” vl. Čengić Avdo.
  • Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča.Izmjenama ove Odluke predviđena je mogućnost dodjele u zakup poslovnog prostora neposredno bez javnog oglašavanja i na korištenje bez naknade: državnim organizacijama i institucijama, javnim preduzećima i drugim pravnim licima čiji je onivač Općina, zdravstvenim ustanovama i školama, udruženjima poginulih boraca, obrtnika i privrednika.
  • Odluka o razrješenju člana Općinske izborne komisije, te Odluka o imenovanju člana Općinske izborne komisije.

Vijeće je na ovoj sjednici razmatralo i primilo k znanju sljedeće informacije:

  • Informacija o higijenskoj ispravnosti vode za mjesec juli, august i septembar.
  • Informacija o radu JU OŠ “Ustikolina”
  • Informacija o izvršenom pregledu i kontroli zakupljenog poljoprivrednog zemljišta na lokalitetu Cvilin (Rasadnik).
  • Informacija o izboru novog predsjednika Savjeta MZ Ustikolina.

Najnovije