Informacija sa 18. Redovne sjednice O.V. Općine Foča

Informacija sa 18. Redovne sjednice O.V. Općine Foča

U srijedu, 15.03.2023. godine održana je 18. redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Foča.

Nakon usvajanja zapisnika sa 17. redovne sjednice Općinskog vijeća, te tačke vijećničkih pitanja i inicijativa, Općinsko vijeće je na 18. redovnoj sjednici usvojilo Rješenje o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Upravnog odbora Javne ustanove Dom zdravlja “Foča” Ustikolina i Rješenje o imenovanju Komisije za izbor predsjednika i članova Skupštine Javnog komunalnog preduzeća “Ušće” d.o.o. Foča – Ustikolina.

Općinsko vijeće je također usvojilo i Odluku o dodjeli javnih priznanja. Zlatna plaketa Općine Foča dodijelit će se Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Općine Stari Grad Sarajevo, zbog doprinosa općem društveno-ekonomskom razvoju Općine Foča. Javna priznanja Općine Foča dodijelit će se na svečanoj sjednici Općinskog vijeća koja se održava povodom obilježavanja Dana Općine Foča i ista će se održati 20.03.2023. godine sa početkom u 12:45 u Domu kulture Ustikolina.

Zlatna plaketa Ibrahimu Hadžibajriću, načelniku Općine Stari Grad, dodjeljuje se zbog njegovog izuzetnog doprinosa razvoju Općine, a koji se ogleda u slijedećem: pomoć u osnivanju edukativne dječije radionice, izgradnja dječijeg igrališta u Mrđelićima, finansijska pomoć za sanaciju štete nastale poplavama koje su zahvatile područje Općine u februaru 2021. godine.

Također je usvojena Odluka o izmjenama Odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča.

Općinsko vijeće je usvojilo i Odluku o korištenju prostorija u vlasništvu Općine Foča.

Ovom Odlukom uređuju se uslovi, način i postupci davanja na privremeno ili povremeno korištenje prostorija radi održavanja priredbi, skupova, predavanja, sajmova i slične svrhe čije korištenje ne traje duže od 30 dana i na koje se ne primjenjuje odredbe Odluke o izdavanju pod zakup poslovnih zgrada i prostorija u vlasništvu Općine Foča.

Prostor se daje na privremeno ili povremeno korištenje bez naknade za aktivnosti koje provode institucije BiH, institucije Federacije BiH, institucije BPK-a, opštine i grad u sastavu kantona i njihovi organi, aktivnosti koje provode ustanove iz oblasti predškolskog obrazovanja, obrazovanja, nauke, kulture, sporta, zdravstva, socijalne zaštite, vjerske, humanitarne i dobrotvorne organizacije kao i aktivnosti udruženja registrovanih na području Općine Foča.

Na ovoj sjednici su također usvojene i Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Foča D.D. BH Telecom Sarajevo – Direkcija Goražde, Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Foča “JP BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo, Centar pošta Goražde i Odluka o dodjeli u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Foča “BOLETUS RS” d.o.o. Foča.

Općinsko vijeće je usvojilo i:

-Odluku o utvrđivanju prosječne cijene 1m² izgrađenog stambenog prostora za 2022. godinu na području Općine Foča i

-Odluku o utvrđivanju naknade za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište za 2023. godinu.

Općinsko vijeće je usvojilo i slijedeće izvještaje i primilo k znanju slijedeće informacije:

– Izvještaj Komisije o dodjeli javnih priznanja i

– Informaciju o službenoj posjeti u Općinu Foča u Turskoj za koju je Općinsko vijeće u prethodnom periodu donijelo Odluku o bratimljenju sa istoimenom općinom radi saradnje u zajedničkim projektima

Najnovije