Obavještenje

Obavještenje

Obavještavaju se građani Općine Foča o mogućim poplavama i pojavi klizišta u periodu 16/17.01.2023. do 18.01.2023.godine. Naime , na temelju dostupnih meteoroloških i hidroloških prognoza očekuju se obilnije kišne padavine posebno u gornjem dijelu sliva rijeke Drine što upućuje na punu ozbiljnost.

Sugeriše se građanima Općine Foča koji žive u priobalnom području rijeke Drine da izvrše neophodne mjere samozaštite , kao i zaštite materijalnih dobara koja mogu biti ugrožena povećanim vodostajem. Isto tako očekivati je povećanje nivoa vodostaja na vodotocima druge kategorije (rijeke Kolina, Kosovska rijeka i Osanička rijeka), te pojavu bujica koje mogu ugroziti ljude i materijalna dobra.

Molimo građane da u navedenom periodu ne prilaze obalama rijeka s obzirom na povećanje vodostaja i protok vode kako bi izbjegli bilo kakve rizične i po život i zdravlje neugodne situacije

Najnovije