Održana zajednička sjednica komisija SOGFBIH

Održana zajednička sjednica komisija SOGFBIH

Zajednička sjednica komisija Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je 6.12.2022. godine u hotelu “Mostar” u Mostaru. Na dnevnom redu su se našle, između ostalih, prezentacija Studije o prenesenim nadležnostima jedinicama lokalne samouprave bez sredstava, informacija o uspostavljanju kreditne linije za predfinansiranje i sufinansiranje EU projekata, prezentacija koncepta nisko-karbonskog urbanog razvoja putem ESCO modela provedbe projekata energetske efikasnosti, priopćeno je iz SOGFBiH-a.

Na sjednici su sudjelovali članovi Komisije za ustavna i zakonodavna pitanja, Komisije za ekonomski razvoj općina i gradova i finansije, Komisije za imovinska pitanja, prostorno uređenje, stambeno-komunalne djelatnosti i zaštitu životnog okoliša, te Komisije za razvoj i unaprjeđenje lokalne samouprave.

Na sjednici je također razmatrana i Presuda Ustavnog suda FBiH kojom je utvrđeno da članom 49. stav 4. i članom 52. stav 1. tačka 3. Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH nije povrijeđeno pravo općina na lokalnu samoupravu.

U vezi sa navedenom Presudom, komisije su tražile da se od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine zahtijeva usklađivanje Zakona o organizaciji organa uprave u FBiH sa Zakonom o principima lokalne samouprave u Federacije Bosne i Hercegovine u dijelu koji se tiče pitanja nadležnosti za utvrđivanje organizacije službi za upravu, odnosno nadležnosti za donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji službi jedinica lokalne samouprave, a što je zakonska obaveza propisana članom 58. Zakona o principima lokalne samouprave.

Komisije su također stava da je Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine prekoračila svoja ovlaštenja time što je stopirala redovne procese i procedure zapošljavanja u općinama i gradovima. Savez općina i gradova FBiH će tražiti očitovanje Federalnog ministarstva pravde i Federalne upravne inspekcije u smislu otklanjanja ovih nepravilnosti.

Napomena: Video izjave direktorice Saveza općina i gradova FBiH Vesne Travljanin i saradnika SOG-a Halke Basarića, inserti sa zajedničke sjednice kao i fotografije se nalaze na linku: https://bit.ly/3HkTIr1

Najnovije