Izgradnja kanalizacione mreže u mjestu Odžak

Na inicijativu građana naselja Odžak za rješavanje kanalizacione infrastrukture Načelnik Općine Foča/FBiH Mujo Sofradžija je osigurao sredstava na ime sufinansiranja projekta „Izgradnja kanalizacione mreže Odžak-Mlin I faza. Općina je nakon potpisivanja ugovora krenula u rješavanje imovinskih odnosa, te pokrenula postupak realizacije projekta.

Okončani su radovi na izgradnji prve faze fekalne kanalizacione mreže u dužini od 500 metara čime su se stekli uslovi da se 30 individualni stambeni objekta priključe na kanalizacionu mrežu. Vrijednost projekta u ovoj fazi je cca 47.000 KM. Radovima koji su izvedeni u prethodnim danima, a kojima su fekalne vode prikupljene u kanalizaciju, i stambeni objekti priključeni na novoizgrađeni kanalizacioni sistem, riješeni su dugogodišnji problemi stanovnika ovog područja.

U drugoj fazi ovog projekta obuhvaćena su naseljena mjesta Tulovići, Milakovac i KPZ-Ustikolina. Izgradnja kanalizacione mreže Odžak-Mlin II faza, će se riješiti odvodnja fekalnih voda za dodatnih cca 40 domaćinstava. Projektom će se ujedno i zatvoriti dodatnih 40 septičkih jama, tj. neadekvatno odvedenih privatnih kolektora. Izgradit će se kanalizacioni vod u dužini od 780,00 metara. Vrijednost projekta druge faze izgradnje kanalizacione mreže iznisi cca 52.000,00.KM.

Realizacijom ovog projekta se rješava dugogodišnji problem stanovnika naseljenog mjesta Odžak , koji do sada nisu imali adekvatnu kanalizacionu mrežu. U ovom dijelu naselja ranije su postojale septičke jame , te su se fekalije izlijevale, što je predstavljalo veliki problem stanovnicima, posebno tokom ljetnih i zimskih mjeseci

Najnovije