U okviru plana održavanja puteva na područiju Općine Foča

U okviru  plana održavanja puteva na područiju Općine Foča

U okviru  plana održavanja puteva na područiju Općine Foča „Sanacija putnih pravaca na područiju MZ Ustikolina  i MZ Cvilin“  pokrenute  su  aktivnosti na sanaciji sledećih lokalnih puteva:

  • Dom kulture – Filipovići (entitetska granica) L=cca 0,9 km
  • Lokalni put u mjestu Milakovac (Ustikolina) L=cca 400 m
  • Lokalni put u ulici Mahala (Ustikolina) L=cca 180 m
  • Stadio-Rasadnik (Cvilin), L=cca 450 m
  • Kožetin-Gabelići (Cvilin), L=cca 3,0 km
  • Lokalni put u mjestu Ljubuša (Njuhe)

Na navedenim mjestima dionicama izvršeno je  mašinsko čišćenje, otkop , zaspipanje izravnavanje i zatezanje postojeće trase puta, kao i čiščenje postojećih i iskop novih kanala za odvodnju vode.

Najnovije