Potpisan Ugovor za sufinansiranje projekta “Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Cvilin”

Potpisan Ugovor za sufinansiranje projekta “Izgradnja fekalne kanalizacione mreže Cvilin”

Općina Foča FBiH koju zastupa  Načelnik Mujo Sofradžija  i Premier BPK-a Goražde Edin Ćulov potpisali su ugovor o korištenju i namjenskom utrošku odobrenih sredstava . Novčana sredstva  u iznosu od 59.520,00 odobrena su na ime sufinansiranja projekta  „Izgradnja fekalne   kanalizacione mreže Cvilin“ – I faza, Općina Foča FBiH, prema opisu radova  iz „Glavnog projekta fekalne kanalizacione mreže  dijela Ustikoline – Cvilin, Općina FočaFBiH, urađenom od strane „Ipsa Instituta“ d.o.o Sarajevo. Općina je nakon potpisivanja ugovora krenula u rješavanje imovinskih odnosa, te pokrenula postupak realizacije projekta.

Cilj projekta jeste igradnja kanalizacione mreže za stambene objekate kako bi se mještanima omogućio bolji i kvalitetniji način življenja. Realizacijom ovog projekta se rješava dugogodišnji problem stanovnika naseljenog mjesta Cvilin , koji do sada nisu imali adekvatnu kanalizacionu mrežu.  Na kanalizacionu mrežu biće priključeno blizu 40 objekata.

Najnovije