Program obilježavanja „25 maja“ Dana bitke na Zebinoj Šumi

Program obilježavanja  „25 maja“  Dana bitke  na Zebinoj Šumi

                                     PROGRAM OBILJEŽAVANJA 25 MAJA“
                                            DANA BITKE NA ZEBINOJ ŠUMI                                            
POVODOM OBILJEŽAVANJA „25 MAJA“ – DANA BITKE NA ZEBINOJ ŠUMI 1992.GODINE UDRUŽENJE DEMOBILISANIH BORACA ARBiH OPĆINE FOČA-USTIKOLINA U SARADNJI SA OPĆINOM FOČA-FBiH I MINISTARSTVOM ZA BORAČKA PITANJA BPK-a GORAŽDE ORGANIZUJE MANIFESTACIJU SA SLJEDEĆIM PROGRAMSKIM SADRŽAJEM:                        
25.05.2023. godine (četvrtak)
– 12.00 sati okupljanje učesnika (lovačka kuća – kod releja Zebina Šuma)
– 12.15 – 13.15 sati – polaganje cvijeća (SO kod releja)
– 13.15 – 13.45 sati – obraćanje zvaničnika
– 13.45 – 14.00 sati – historijski čas
– 14.00 – 14.30 sati – vjerski i kulturni program
– 14.30 . 15.30 sati – ručak za učesnike
– 15.30 –17.00 – druženje učesnika                                                                                                                    
26.05.2023.godine (petak)
-10.00 – 13.00 sati                                                                                                                                                
Obilazak mezarja šehida iz bitaka na Zebinoj Šumi (mezarluci Vinarići, Posestra, Kutiješi, Berič, Sadba, Ocka i Goražde).                                                                                                                                     
Polazak učesnika u 10.00 sati ispred spomen obilježja „Šehidska kapija“ Ustikolina.
-13-00 – 13.30  sati                                                                                                                                               
Učenje dove šehidima u Turhan Emin-begovoj džamiji u Ustikolini i u džamiji na Zebinoj Šumi.

Najnovije