Historijski uspjeh Općine Foča (FBiH)

Historijski uspjeh Općine Foča (FBiH)

Federalni zavod za programiranje razvoja objavio je dokument pod nazivom „Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2021“.

Prema navedenom dokumentu „najveći rast ranga za 17 mjesta imala je općina Foča / FBiH na nivou Federacije BiH , koja je napredovala sa 71 na 54. mjesto. Rastu je najviše doprinio rast prihoda od poreza po stanovniku sa 0,38 u 2020. na 01,15 u 2021. godini. Posmatrajući apsolutne vrijednosti prihod je rastao za 182,6%“. Najveći rast Općine u BPK-a Goražde je ostvarila Općina Foča/FBiH dok je Općina Pale/Prača sa pozicije 75. pala na poziciju niže br.76 a grad Goražde zadržao na istoj poziciji br. 12 .

Gore navedeni rast općinu Foča je iz grupe V (izrazito nerazvijene jedinice lokalne samouprave) svrstaou grupu IV (nerazvijene jedinice lokalne samouprave).

Komparacije radi općina Foča se po razvijenosti nalazi sa gradovima Livno, Zavidovići, Stolac, Bosanka Krupa, Cazin i općinama Fojnica, Olovo, Kalesija, Tomislavgrad, Gornji Vakuf-Uskoplje, Velika Kladuša, Prozor-Rama, Odžak, Sanski Most, Kladanj i Bosanski Petrovac.

Od svog osnivanja, općina Foča (FBiH) se nalazi na najvećem mjestu po stepenu razvijenosti.

Općinski načelnik Mujo Sofradžija smatra „da je historijski napredak općine Foča rezultat usvajanja dobrih javnih politika i međusobne saradnje i sinergije Općinskog vijeća i Općinskog načelnika i vjeruje da će općina do kraja 2023. godine nastaviti trend razvijenost i sa 54. mjesta stići na 30. mjesto“.

Dokument pod nazivom „Socioekonomski pokazatelji po općinama FBiH 2021“ dostupan je na zvaničnoj internet stranici Federalnog zavoda za programiranje razvoja.

Najnovije