Potpisani ugovori sa korisnicima SELLS projekta

U srijedu 16. novembra načelnik Općine Foča FBiH, gosposdin Mujo Sofradžija, zajedno sa predstavnicima Karitasa Švicarske potpisao je ugovore sa korisnicima  SELLS projekta, koji realizuje Karitas Švicarske u saradnji sa Općinom Foča FBiH.

U okviru projekta SELLS odabrano je i predloženo za finansiranje 21 domaćinstvo i 2 pravna lica. Projekat ima za cilj ekonomsko osnaživanje stanovništva, kroz nabavku opreme koja će doprinijeti povećanju prihoda u domaćinstvu.

SELLS projekat je finansiran na način da je Općina Foča dodijelila 40 % sredstava, Karitas također 40%, a 20% su sami korisnici  ovog projekta.

U okviru projekta SELLS 90% korisnika je apliciralo i ostvarilo pravo na poljoprivrednu mehanizacju, dok je 10% korisnika ostvarilo pravo na pomoć u obliku nabavke materijala i opreme u svrhu unaprjeđenja svojih novosnovanih biznisa.

Ovaj projekat je od velikog značaja za našu općinu, u kojoj većina stanovništva privrjeđuje od poljoprivrede ili vlasitog biznisa. Projekat SELLS nastavlja sa svojom realizacijom i u narednoj godini, kada će biti raspisan i novi poziv za treći krug podrške.

Najnovije