Asfaltiranje lokalnog puta Dom kulture-Lođe

Asfaltiranje lokalnog puta Dom kulture-Lođe

U okviru projekta „ Asfaltiranje lokalnog puta Dom kulture – Lođe izvršeno je asfaltiranje dijela puta prema mjestu Filipovići  radi lakše komunikacije stanovništva ovog područja sa sjedištem Općine. Sanacijom ovog puta će se riješiti dugogodišnji problem komunikacije, posebno djece prema školi kao i komunikacije najstarijih na relaciji Filipovići-Ustikolina. Dužina asfaltiranog dijela  puta iznosi 120 metara. Ovaj projekat finansira Ministarstvo privrede Bosansko-podrinjskog kantona i Općina Foča FBiH

Najnovije