Projekat „Zajedno za ljepšu Drinu“ – Together for more beautiful river Drina

Općina Foča/RS i Foča/ FBiH učestvuju u Projektu „Podijeljene opštine“ koji Savjet Evrope realizuje od 2016. godine u Bosni i Hercegovini, sa ciljem podrške dijalogu između opština koje su nakon Dejtonskog sporazuma podijeljene entitetskom linijom.

Shodno tome , naša Općina RS je zajedno u saradnji sa Opštinom Foča (FBIH) aplicirala projekat pod nazivom „Together for more beautiful river Drina“ – Zajedno za ljepšu Drinu. Period realizacije projekta je 01.04.2022. godine – 30.07.2022. godine.

Projekat ima primarno ekološki motiv, kao i zdravstveni i turistički efekat.

Jedna od projektnih aktivnosti „Together for more beautiful river Drina“ – Zajedno za ljepšu Drinu je i realizacija edukacija/radionica u osnovnim školama . Održane su tri radionice i to u: JU OŠ „Veselin Masleša“ Foča RS 30.05.2022, JU OŠ „Sveti Sava“, 31.05.2022 Foča RS i 03.06.2022. u JU OŠ „Ustikolina“ Ustikolina gdje su učenici u sklopu ekološke sekcije prisustvovali i učestvovali u aktivnostima a koji se tiču značajnosti zaštite okoliša i koliko je bitna

Najnovije