• GEOGRAFSKI POLOŽAJ

  GEOGRAFSKI POLOŽAJ

  Općina Foča je smještena na jugo-istoku Bosne i Hercegovine, odnosno na jugo-zapadu bosansko-podrinjskog kantona Goražde. Graniči sa sljedećim općinama: sjeverozapadno sa općinom Pale-Prača, sjeveroistočno sa općinom Goražde, zapadno sa općinom Trnovo i opštinom Kalinovik, te južno i jugoistočno opštinom Foča. Ustikolina je udaljena od Foče 10 km i od Goražda 23 km. Nalazi se na

  READ MORE
 • KRATKA HISTORIJA OPĆINE FOČE FBIH

  KRATKA HISTORIJA OPĆINE FOČE FBIH

  U svoj dugogodišnjoj historiji Ustikolina je imala veliki značaj. U Ustikolini, za vrijeme srednjovjekovne Bosne, na „Putu dubrovačkih trgovaca“ je bio trg poznat od 1394. godine i trgovačka kolonija Dubrovčana, koja je omogućavala tadašnjem ustikoljanskom stanovništvu učešće u trgovini i razmjeni dobara sa razvijenim trgovačkim centrima tog vremena, a samim tim dubrovčani su između ostalih

  READ MORE