DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE BRAKA BH DRŽAVLJANA:

 • rodni listovi mladenaca
 • uvjerenje o državljanstvu
 • lične karte mladenaca i prijave prebivališta (ovjerene fotokopije)
 • lične karte i prijave prebivališta svjedoka na uvid, ukoliko su svjedoci bh. državljani, a ako su stranci potrebna je ovjerena kopija pasoša, i obavezno prisustvo stalnog sudskog tumača na vjenčanju, ukoliko osoba ne poznaje bosanski jezik
 • naknada posebnih troškova na žiro račun općine


Najava vjenčanja, u skladu s Porodičnim zakonom FBIH ( Sl. novine FBiH broj 35/05)  se vrši najmanje trideset dana prije termina određenog za vjenčanje, svakim radnim danom, od ponedeljka do petka u vremenu od 08 do 16 sati  kancelarija br : 3 u prizemlju općine. 

DOKUMENTI POTREBNI ZA SKLAPANJE BRAKA SA STRANIM DRŽAVLJANINOM:

 • Izvod iz MKR- internacionalni, original ili ovjerena fotokopija
 • Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju-original ili ovjerena kopija, sa prevodom
 • Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena fotokopija, sa prevodom
 • Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za sklapanje braka sa državljaninom/državljankom BiH, tzv. Nulla ostea, original ili ovjerena fotokopija, sa prevodom
 • Ovjerena kopija pasoša sa prevodom
 • Original ili ovjerena kopija prijave boravka u Bosni i Hercegovini

Napomena za dokumentaciju: Svi dokumenti ukoliko potiču iz država potpisnica Haške konvencije moraju sadržavati pečat Apostille. Dokumenti iz država koje nisu potpisnice Haške konvencije moraju biti ovjereni od strane Ministarstva vanjskih poslova države u kojoj su izdati i nadovjereni od strane Ambasade BiH ili Ministarstva vanjskih poslova Bosne I Hercegovine.
Izvodi iz matičnih knjiga izdati na internacionalnom obrascu ne podliježu bilo kakvom nadovjeravanju. Na vjenčanju je obavezno prisustvo ovlaštenog sudskog tumača ukoliko osoba ne poznaje bosanski jezik.


UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH  BRAKA SKLOPLJENOG U INOSTRANSTVU:

 • Original ili ovjerena kopija izvoda iz MKV na internacionalnom obrascu (ako nije internacionalni obrazac uz izvod priložiti i prevod)
 • Dokaz o BiH državljanstvu barem za jednog od supružnika (po kome se vrši upis)
 • Uvjerenje o prebivalištu supružnika, samo za državljane BiH (iz Policijske uprave)
 • Ovjerene kopije ličnih karata supružnika, a ukoliko je jedan od njih stranac ovjerena kopija pasoša

Ukoliko na inostranom izvodu iz MKV nema podataka o prezimenu supružnika koje su uzeli nakon sklapanja braka potrebno je priložiti ovjerene izjave bračnih partnera o prezimenu.

NAKNADA POSEBNIH TROŠKOVA PREMA PRAVILNIKU U SLUŽBI ZA OPĆU UPRAVU:

Vjenčanje u redovnom terminu(svaki radni dan od 08 do 16 sati, )20 KM
Vjenčanje izvan redovnog termina(radnim danom poslije 16, subotom i nedjeljom)50 KM
Vjenčanje izvan sale za vjenčanja(objekat mora biti na podrućju općine)100 KM

 Kontakt telefon: 038/518-001, 038/519-421