• Dvije originalne potvrde o smrti
  • Izvod iz MKR
  • Izvod iz MKV za osobe u braku
  • Uvjerenje o državljanstvu
  • Lična karta i prijava prebivališta
  • Obrazac br. 15 -popunjen (zahtjev)
  • Obrazav br. 16 -popunjen (smrtovnica)

Napomena: Rok za prijavu smrti je trideset dana. Nakon isteka roka prijava smrti vrši se putem općinske službe za opću upravu koja donosi rješenje o upisu smrti u MKU.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

  • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
  • Dokaz o bh. državljanstvu umrle osobe
  • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe iz policijske uprave
  • Lična karta umrle osobe (ovjerena kopi