• Za osobe za koje je izvršen upis u knjigu državljana u Općini FOČA/FBIH uvjerenje o državljanstvu sa izdaje na šalteru matičnog ureda u Šalter-Sali općine, uz ličnu kartu ili valjanu punomoć za podizanje ličnih dokumenata.
  • Ukoliko upis u knjigu državljana nije izvršen, a osoba je rođena na podrućju Općine FOČA/FBIH i upisana u matičnu knjigu rođenih bez konstatacije državljanstva, građanin je dužan izvršiti provjeru da li je upisan u knjigu državljana Bosne i Hercegovine po mjestu prebivališta,  po mjestu vađenja prve lične karte ili po mjestu rođenja oca.
  • Ukoliko upis ne postoji (nakon svih provjera) potrebno je izvršiti utvrđivanje državljanstva u matičnu knjigu rođenih. Utvrđivanje državljanstva je u nadležnosti općinske službe za opću upravu općine FOČA/FBIH za matične knjige rođenih koje se nalaze na njenom području.
  • Za osobu koja nije rođena u Bosni i Hercegovini, a posjeduje prijavljeno prebivalište na dan 06.04.1992. godine u Bosni i Hercegovini nadležna je općinska služba za opću upravu koja po provedenom upravnom postupku donosi rješenje o naknadnom upisu u matičnu knjigu rođenih sa konstatacijom državljanstva Bosne i Hercegovine i Federacija Bosne i Hercegovine.
  • Tel: 038/518-001, 038/519-421