PROTOKOL

Prijem podnesaka se vrši  u šalter Sali općine svakim radnim danom od 08 do 16 sati.
Prilikom predaje podneska službenik je dužan stranki izdati potvrdu o prijemu sa datumom i potpisom službenika.