PRIJAVA SMRTI

 • Dvije originalne potvrde o smrti
 • Izvod iz MKR
 • Izvod iz MKV za osobe u braku
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Lična karta i prijava prebivališta
 • Obrazac br. 15 -popunjen (zahtjev)
 • Obrazav br. 16 -popunjen (smrtovnica)

Napomena: Rok za prijavu smrti je trideset dana. Nakon isteka roka prijava smrti vrši se putem općinske službe za opću upravu koja donosi rješenje o upisu smrti u MKU.

UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH SMRTI KOJA SE DOGODILA U INOSTRANSTVU:

Uz zahtjev je potrebno priložiti:

 • Internacionalni izvod iz matične knjige umrlih
 • Dokaz o bh. državljanstvu umrle osobe
 • Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe iz policijske uprave
 • Lična karta umrle osobe (ovjerena kopi