• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

ODLUKA O PROVOĐENJU IZBORA ZA ORGANE MJESNIH ZAJEDNICA

OPĆINSKO VIJEĆE
Broj: 02-1- 04-1219 /21                                                                               
Ustikolina, 26.10.2021. godine
 

            Na osnovu člana 19. i člana 100., a u vezi sa članom 68. stav (4) Statuta Općine Foča („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, br. 8/08, 11/08, 16/13 i 7/20), Općinsko vijeće Općine Foča na 7. (sedmoj) redovnoj sjednici održanoj dana 21.10.2021. godine, d o n o s i:

                                                                     O D L U K U
                                        o provođenju izbora za organe mjesnih zajednica
                                                           na području općine Foča
 

                                                                         Član 1.

Ovom Odlukom obavezuju se Mjesne zajednice Ustikolina, Cvilin i Jabuka da provedu izbore za organe mjesnih zajednica.

                                                           Član 2.

Izbori za organe mjesnih zajednica provest će se u skladu sa Statutom Općine Foča i Statutima mjesnih zajednica.

                                                           Član 3.

Izborne aktivnosti iz člana 1. ove Odluke dužni su provesti sadašnji Savjeti mjesnih zajednica uz saradnju sa Službom za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Fočai Komisijom za izbor i imenovanje Općinskog vijeća.

                                                           Član 4.

Obavezuju se mjesne zajednice da izbore za organe mjesnih zajednica okončaju najkasnije do 13.12.2021. godine.

                                                           Član 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenim novinama Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, a ista će biti objavljena na web stranici Općine Foča (www.foca-ustikolina.ba), oglasnoj ploči Općine Foča i oglasnim pločama MZ-ca.

                                                                                                                                                                Predsjedavajući Općinskog vijeća

                                                                                                                                                                              Mirza Bašić s.r.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije