• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

INFORMACIJA SA 4. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FOČA

OPĆINSKO VIJEĆE

INFORMACIJA SA 4. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE FOČA

U utorak, 27.04.2021. godine održana je  4. redovna sjednica Općinskog vijeća općine Foča

Na sjednici je nakon usvajanja zapisnika sa treće redovne sjednice Općinskog vijeća i tačke vijećničkih pitanja, razmatran Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Foča za 2020. godinu. 

 Na prijedlog vijećnika Nerima Borovine, iz razloga velikog akumuliranog deficita, izjašnjavanje o Izvještaju o izvršenju budžeta za 2020. godinu je odgođeno za narednu sjednicu kako bi nadležna služba dostavila odgovore na pitanja koja se tiču određenih detalja oko dugovanja općine. Takođe, na prijedlog Komisije za budžet, finasije i administrativna pitanja, vijećnici su jednoglasno usvojili zaključak kojim se zadužuje predsjedavajući Općinskog vijeća da u ime Vijeća prema Vladi BPK Goražde uputi zahtjev za izmirenje obaveza iz 2020. godine i za doznačavanje redovnih grantova u 2021. godini.

 

U nastavku sjednice, Općinsko vijeće je razmatralo i usvojilo Izvještaj Komisije za provođenje redovnog godišnjeg popisa u Općini Fočaza 2020. godinu, Izvještaj JKP Ušće za 2020. godinu, Program rada JKP Ušće za 2021. godinu Izvještaje mjesnih zajednica Ustikolina, Cvilin i Jabuka za 2020. godinu te Izvještaj o procijenjenoj šteti od poplava – februar 2021. godine kada je bilo proglašeno stanje prirodne nesreće na području mjesne zajednice Jabuka.

Kao posljednja tačka dnevnog reda razmatrana je situacija u JU Dom zdravlja Ustikolina po pitanju statusa dr. Damira Ratkovića u ovoj ustanovi. Razlog za razmatranje ovog pitanja jeste zahtjev neformalne grupe građana iz Ustikoline da se Vijeće izjasni o njihovom zahtjevu u peticiji koju je potpisalo 459 građana, a tiče se odobravanje specijalizacije iz interne medicine doktoru Ratkoviću od strane Doma zdravlja Ustikolina kako bi isti ostao da radi u Ustikolini. Općinsko vijeće je jednoglasno usvojilo zaključak kojim daje podršku pomenutoj inicijativi i peticiji, zadužuje općinskog načelnika da organizuje hitni sastanak sa predsjedavajućim Općinskog vijeća, menadžmentom Doma zdravlja i doktorom Ratkovićem u cilju rješavanja ovog problema.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije