• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 19.04.2021

19.04.2021. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Inicijativa Općinskog vijeća Foča (FBiH) za pokretanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH u cilju samoodrživosti izrazito nerazvijenih općina, u potpunosti podržana od strane Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta F BiH, te prosljeđena Vladi F BiH na hitno rješavanje.

 

Inicijativa Općinskog vijeća za pokretanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH razmatrana je na sjednici Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta F BiH 13.04.2021. godine, gdje je dobila punu podršku članova Odbora koje je donio Zaključak kojim sugeriše Premijeru Vlade F BiH izmjene zakona predložene u inicijativi pošalje hitno u parlamentarnu proceduru. U toku diskusije većina članova Odbora je istakla neophodnost izmjena pomenutog Zakona u mnogim dijelovima, odnosno donošenje potpuno novog Zakona o pripadnosti javnih prihoda.

Naime, inicijativa Općinskog vijeća za pokretanje izmjena Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH, koja je usvojena na V vanrednoj sjednici Općinskog vijeća 24.06.2020. godine, zbog izrazito teške finansijske situacije u kojoj se Općina Foča nalazi a u u cilju iznalaženja trajnog rješenja za problem finansiranja manjih općina, upućena je prema Premijeru Vlade FBiH, Predsjedavajućem Predstavničkog doma Parlamenta F BiH i Predsjedavajuće Doma naroda Parlamenta F BiH. Zahtjev za pokretanje pomenute inicijative upućen je prema Skupštini BPK Goražde, Delegatima iz BPK-a u Domu naroda Parlamenta F BiH, Poslanicima iz BPK-a u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Savezu općina i gradova F BiH, te Općinama koje prema trenutnom Uputstvu o određivanju učešća u prihodima od indirektnih poreza učestvuju sa manje od 0,5 % u raspodjeli prihoda koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave. Na osnovu pomenutog Zahtjeva za pokretanje inicijative, istu je pokrenulo i Općinsko vijeće Općine Pale (FBiH) 01.09.2020. godine.

Još 2018. godine, analizirajući finansijsku situaciju Općine, zavisnost od grantova viših nivoa koji su iz godine u godinu sve manji, te pokušavajući iznaći trajno rješenje za problem finansiranja općine, Služba za finansije Općine Foča je pripremila priedlog rješenja problema u vidu Inicijative prihvaćene od strane općinskog načelnika koji je istu uputio svim relevantnim donosiocima odluka.

Početkom 2019. godine, dobijen je odgovor od Ministarstva finansija F BiH u kojem je istaknuto da je potrebno uraditi dodatne analize raspodjele javnih prihoda,te da će Ministarstvo predložiti Vladi F BiH formiranje interresorne radne grupe u cilju izrade analize uključujući analizu zaprimljenih zahtjeva i inicijativa, koja će poslužiti kao dokumentaciona osnova za eventualne izmjene Zakona o pripadnosti javnih prihoda u F BiH. Općina nije upoznata da su do danas pokrenute pomenute aktivnosti.

Međutim, Vlada F BiH se očitovala povodom inicijative Općinskog vijeća iz juna 2020. godine izjašnjenjem kojim se odbija Inicijativa. Isto izjašnjenje je dostavljeno i Zakonodavno – pravnoj komisiji Predstavničkog doma Parlamenta F BiH. Kao razlog za odbijanje Inicijative navedeno je da bi se prihvatanjem iste urušio sistem vertikalne i horizontalne raspodjele prihoda od indirektnih poreza.

Ipak, nadajući se da će odobravanje Inicijative i podrška Odbora za ekonomsku i finansijsku politiku Predstavničkog doma Parlamenta F BiH pokrenuti proces izmjena Zakona koji će omogućiti izrazito nerazvijenim općinama da u potpunosti vrše nadležnosti propisane Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH i u potpunosti ostvare samoodrživost i razvoj u skladu sa važećim Strategijama razvoja, pozivamo sve učesnike u vlasti na nivou BPK Goražde i Federacije BiH, da iskoriste mogućnosti svojih pozicija i utiču na potpuno prihvatanje Inicijative što je u interesu svih nas koji živimo u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije