OPĆINSKO VIJEĆE

 
Općinsko vijeće  Općine Foča sačinjava 11 vijećnika neposredno biranih na općinskim izborima.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine, koje funkciju vlati vrši u skladu sa ustavom, zakonom i statutom.Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri (4) godine, a izbor se vrši na način i postupak utvrđen Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine.Organ odlučivanja u Općini je Općinsko vijeće.
 STRANKA  BROJ GLASOVA  BROJ MANDATA
 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  4
 Hasković Ervin 
2  Čengić Naida
3 Subašić Aida 
  4 Bašić Mirza  
SBG-STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE
 1 Gagula Nedžad 3
2 Radeljaš Safet
3 Delić Rusmira  
SBB - SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST  1
 1 Raščić Muhidin
 
SDP - SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA  1 

Arslanagić Alma 

 
NLB - A-SDA  1
 1 Gabela Mustafa  

       BNS BOSANKA NARODNA STRANKA                                                                                         1

   1   Borovina Nerim 

Sekretar OV : Melisa  Džomba  (Tel: 038 519 412)
Predsjedavajući Općinskog Vijeća:  Mirza  Bašić