JKP „UŠĆE“ Ustikolina

JKP „UŠĆE“ Ustikolina

Kontakt:  038-518-564

Direktor:  Borović  Admir

JU Dom Zdravlja Ustikolina

Javna Ustanova Dom Zdravlja Ustikolina

Kontakt:  038-518-140 

Direktor:  Dr. Alija Begović