Služba za prostorno uređnje, imovinsko-pravne, geodetsko-katastarske poslove, izbjegla i raseljena lica, boračka i stambena pitanja

Nadležnosti:  
 • Vrši praćenje i odgovara za pravilno i zakonito korištenje finansijskih,materijalnih i ljudskih potencijala;
 • Vrši predlaganja i daje smjernice, organizuje javni uvid i javnu raspravu za izradu prostorno-planske dokumentacije;
 • Daje inicijativu i učestvuje u izradi programa uređenja gradskog građevinskog zemljišta;
 • Vrši geodetsko snimanje nastalih promjena na zemljištu;
 • Izrađuje elaborat katastra komunalnih uređaja i na terenu vrši geodetsko snimanje komunalnih uređaja;
 • Brine o kolektivnim centrima te prati ostvarivanje prava raseljenih lica i izbjeglica;
 • Vodi brigu o socijalnim kategorijama stanovništva;
 • Vodi poslove održavanja geodetske mreže i primjenjene geodezije;
 • Vrši izradu rješenja za preuzimanje odnosno eksproprijaciju gradskog građevinskog zemljišta;
 • Inicira rješavanje problema na području Općine u oblasti prostornog uređenja;
 • Vrši obilazak terena i pomaže u utvrđivanju urbanističko-tehničkih uslova;
 • Obavlja rad na terenu u cilju realizacije investicionih i drugih projekata.

Saradnici:  Mujezinović Remzija, viši referent za urbanizam i planiranje

Kontakt telefon: 038/519-408