Služba za privredu, finansije,opću upravu, društvene djelatnosti i BIZ

Nadležnosti Službe:    

  • Vrši praćenje rada javnih preduzeća, ustanova i drugih javnih subjekata,
  • Vrši izradu Budžeta i rebalansa Budžeta,
  • Vrši izradu planova koji se odnose na obnovu i razvoj Općine Foča-Ustikolina,
  • Vrši izradu programa iz oblasti poljoprivrede,
  • Vrši poslove stručne pomoći poljoprivrednicima sa područja Općine,
  • Vrši prikupljanje podataka sa terena, Vrši poslove i zadatke iz oblasti predškolskog obrazovanja, brige o djeci,
  • Vrši praćenje i proučavanje stanja iz oblasti kulture i sporta,
  • Pomaže u radu mjesnih zajednica Vrši poslove informativnog praćenja i prezentaciju svih događaja relevantnih za rad izvršne i zakonodavne vlasti Općine i njenih organa i službi 

Saradnici: Borović Mensud, šef unutrašnje organizacione jedinice za društvene djelatnosti i opću upravu

 Kontakt telefon:  038/518-548, 038/519-405

 Kontakt telefon:  038/519-415