nacrt.pdf

 document iconNACRT BUDŽETA OPĆINE FOČA za period od 01.01. do 31.12.2019.godine