O D L U K A o izvršavanju budžeta Općine Foča za 2019.godinu

document icon O D L U K A  o izvršavanju budžeta  Općine Foča za 2019.godinu .PDF