• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

Općinski načelnik Zijad Kunovac

EDUKACIJA

Zijad Kunovac rođen je 22. septembra , 1962. godine u selu Ljubuša Općina Foča. Oženjen je i otac je dvoje djece. Odrastao je u porodici u kojoj se iznad svega cijenio rad i poštenje. Osnovnu školu završio je u O.Š Ustikolina a srednju ekonomsku školu u Goraždu.

U želji da preuzme svoj dio odgovornosti i aktivno učestvuje u razvoju naše zemlje i društva, pristupio je Stranci demokratske akcije 1991. godine, a po osnivanju SDA nastavio aktivno učešće u njegovom radu. Politika nije samo njegovo zvanje nego i dugogodišnje opredjeljenje. Od 1992.godine njegov politički rad kroz SDA je kontinuiran i dosljedan. Predsjednika je O.O SDA u Ustokolini od 2006.godine.

RADNI ANGAŽMAN

Prvo zaposlenje Zijada Kunovca bilo je odmah po završenju srednje ekonomske škole u opštini Foča gdje je radio do 1992. godine. Od 1996.godine radi u Općini Foča, SDK Sarajevo ekspozitura Ustikolina. Do 2004 . godine radi u osnovnoj školi Ustikolina.

Od 12.11.2004. godine je na funkciji načelnika Općine Foča.

PRIZNANJA

Zijad Kunovac na funkciji općinskog Načelnika od 2004 do danas je dobitnik mnogobrojnih priznanja za svoj rad i zalaganje za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo u Ustikolini.

Zahvaljujući dobrom radu svog tima postao nosilac prestižne titule ,Općina Foča je primila i niz međunarodnih i lokalnih priznanja za kvalitet svog rada; u jesen 2005. smo postali i ponosni vlasnici certifikata iz porodice međunarodnog ISO standarda -Bureau Veritas -9001/2003.

PROJEKTI

U toku prvog mandata Zijad Kunovac kao načelnika Općine Foča realizovao je više projekata za šta je koji su od interesa za lokalnu zajednicu i njeno stanovništvo. Riječ je o projektima ne samo od lokalnog, nego i od kantonalnog značaja. Među najznačajnijim projektima su:

- Izgradnja zgrade Općine ,

- Izgradnja kanalizacione mreže

- Izgradnja putne infrastrukture za mjesta ; Ustikolina, Cvilin, Zebina Šuma,Odžak, Ćurovići, Mihovići ,

Filipovići i ostale putne pravce na prostoru općine

- Izgradnja obla utvrda na rijeći Drini i Kolini

- Navodnjavanje Cvilinskog polja

- Izgradnja otkupne stanice u Ustikolini

- Izgradnja mostova u MZ Ustikolina, MZ Cvilin i MZ Jabuka

- Rekonstrukcija raskrsnice u centru Ustikoiline

- Izrada i donošenje strateških dokumenata kao što su:Strategija održivog razvoja Općine Foča,

Općinski plan zaštite i okoliša, Lokalni akcioni plan za Biodiverzitet Općine Foča - Vodosnabdijevanje Ustikoline (rekonstrukcija vodovodne mreže),

- Izgradnja stambene zgrade u centru Ustikoline.

Načelnik Općine – izvršno-upravni organ Općine

Općinski načelnik, kao izvršno-upravni organ i nosilac izvršne vlasti u Općini, odgovoran je Općinskom vijeću za obavljanje poslova iz nadležnosti iz samoupravnog djelokruga Općine. Općinski načelnik, u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine,nadležan je za :

1. sprovođenje općinske politike, izvršavanje općinskih propisa i općih akata i izvršavanje prenesenih nadležnosti Općini od strane Kantona,

2. imenovanje i smjenjivanje rukovodilaca općinskih službi, općinskih službenika i namještenika uz prethodno obavljenje konsultacije političkih stranaka i koalicija zastupljenih u Općinskom vijeću,

3. predlaganje općinskog budžeta i drugih propisa koje donosi Općinsko vijeće,

4. osigurava saradnju općinskih službenika sa ombudsmenima,

5. predlaže organizaciju i način rada općinskih službi,

6. brine se o organizaciji i efikasnom radu općinskih službi i rukovodi tim službama,

7. obavještava Skupštinu Kantona odnosno kantonalne organe o izvršavanju kantonalne politike i kantonalnih zakona i drugih propisa i međunarodnih ugovora, kao i o stanju u odgovarajućoj oblasti, kad je izvršavanje te politike i tih zakona, odnosno međunarodnih ugovora povjereno Općini. U obavljanju prenesenih poslova kantonalne uprave, Općinski načelnik vrši poslove utvrđene zakonom, kojim se uređuje kantonalna uprava.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije