• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FOČA

I N F O R M A C I J A

Ustikolina, 24.03.2020. godine

 Na osnovu informacija prikupljenih u posljednjih 24 sata na području općine Foča     nastavljene su aktivnosti koje su u vezi sa pojavom korona virusa. Održan je peta vanredna sjednica Štaba civilne zaštite na kojoj je izvršena analiza prethodnih obaveza, te prezentirane nove naredbe Federalnog i Kantonalnog štaba civilne zaštite . Izvršena je raspodjela zaštitnih maski uposlenicima Doma zdravlja, komunalnog preduzeća, Policijskoj stanici Ustikolina i taxi prevoznicima. Formiran je servis volontera čiju koordinaciju će vršiti Savjeti mjesnih zajednica, sa osnovnim ciljem da budu na usluzi starijim licima. Kada je riječ o telefonskom centru koji treba da daje informacije građanima o aktuelnim dešavanjima na području Općine u vezi sa koronavirusom odlučeno je da se sve informacije prezentuju putem Štaba civilne zaštite, te da se iste objave i na web stranici Općine Foča (www.foca-ustikolina.ba).

Udruženje žena Ustikolina u saradnji sa Mjesnom zajednicom Ustikolina su pokrenuli aktivnosti na izradi zaštitnih maski koje će biti donirane Štabu civilne zaštite Općine Foča. Rasdpodjela ovih maski biće izvršena na osnovu odluke ovog Štaba.U toku dana izvršeno je pranje ulica u naselju Ustikolina, a uposlenici JKP“Ušće“ Foča-Ustikolina započeli su sa dezinfekcijom javnih objekata, kao i višespratnih stambenih objekata. Podrška u sredstvima za dezinfekciju bi bila prijeko potrebna, kao i u drugoj opremi. Naredbe o ograničavanju kretanja se u potpunost poštuju, kao i druge aktivnosti za čije provođenje su nadležni policijski službenici PS Ustikolina. Aktivirani su i povjerenici civilne zaštite i isti treba da koordiniraju aktivnosti sa predsjednicima mjesnih zajednica i servisom volontera.U Šalter Sali Općine, u periodu od 8-12,00 sati angažovana su dva uposlenika za potrebe Matičnog ureda, prijema pošte i katastra.

Mole se građani da se bez rezerve pridržavaju svih dosadašnjih naredbi, instrukcija i smjernica koje se odnose na ovu problematiku i koristimo priliku da se svim građanima koji su na najozbiljniji način shvatili cjelokupnu situaciju najiskrenije zahvalimo.

ŠTAB CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FOČA

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije