• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

2 REDOVNA SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Dana 24.05.2019. godine održana je 2. redovna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča. Pored zapisnika sa prethodne sjednice dnevnim redom je planirano i donošenje odluka o korištenju sredstava ostvarenih po osnovu posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, te razmatranje prijedloga Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini Foča za period 2019.-2024. godina.

Prilikom razmatranja zapisnika sa prethodne sjednice Štaba izvršena je analiza svih zaključaka koji su usvojeni na toj sjednici i konstatovano je da se može biti zadovoljno stepenom realizacije istih nakon čega je zapisnik jednoglasno usvojen. U nastavku sjednice članovi Štaba su usvojili odluke o korištenju sredstava posebne naknade kojima je predviđena podrška J.U. Dom zdravlja Foča-Ustikolina za nabavku lijekova i sanitetskog materijala, kao i sufinansiranje usluge isporuke i ugradnje sistema vatrodojave u zgradi Općine Foča. Ukupna visina odobrenih sredstva za navedene namjene iznosi 4.500,00 KM.

Kada je riječ o prijedlogu Programa razvoja zaštite i spašavanja  ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini Foča za period 2019. – 2024. godina donešen je zaključak kojim Štab civilne zaštite daje pozitivno mišljenje na ovaj planski dokument, te se upućuje na daljnju nadležnost prema Općinskom načelniku, odnosno Općinskom vijeću Općine Foča na konačno razmatranje i usvajanje. 

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije