• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE OPĆINE FOČA

Dana 11.04.2019. godine održana je 1. redovna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča.
Na početku sjednice istaknuto je da je Općinski načelnik svojom odlukom od 18.02.2019. godine izvršio imenovanje komandanta, načelnika i članova Štaba civilne zaštite Općine Foča i izražena je dobrodošlica novim članovima Štaba, uz želju da Štab civilne zaštite u narednom periodu ima što manje potreba za ispunjavanjem svoje operativne funkcije.
IMG 20190411 092452 
 Pored zapisnika sa prethodne s jednice Štab je razmatrao i prijedlog Godišnjeg plana korištenja sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ostvarene u 2018. godini, analizirao Preporuke za preduzimanje preventivnih mjera zaštite i spašavanja koje su utvrđene od strane Federalne uprave civilne zaštite, razmatrao problematiku uvođenja DesInventar Sendai – sistema za upravljanje informacijama o nesrećama i katastofama, a na kraju sjednice analizirane su mogućnosti Općine u smislu zaštite od požara, te aktivnosti koje imaju za cilj izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini Foča za period 2019.-2024. godina. Istaknuto je da, uprkos nedovoljnim sredstvima posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća, treba inicirati daljnje materijalno-tehničko opremanje struktura civilne zaštite. Kada je riječ o Preporukama  za preduzimanje preventivnih mjera zaključeno je da Općinska služba civilne zaštite, prilikom izrade informacije koja će biti dostavljena Federalnoj upravi civilne zaštite, na realan način sagleda mogućnosti Općine Foča u kontekstu institucionalne spremnosti i opremljenosti organizovanih struktura civilne zaštite, kao i pravnih lica sa područja općine Foča, da na brz, efikasan i pravovremen način izvrše sve neophodne radnje i mjere kojima će biti prevenirane negativne posljedice po ljude i materijalna dobra. Isto tako ocjenjeno je da  DesInventar Sendai sistem za upravljanje informacijama o nesrećama i katastrofama u BiH ima za ciljusaglašavanje metodologije za procjenjivanje rizika i za procjenjivanje šteta od nesreća i katastofa, te mapiranje rizika kroz regionalni atlas, i da kao takav treba biti primjenjiv na jedinstven način od strane Jedinica lokalne samouprave u BiH.
IMG 20190411 092430
 
 Posebna pažnja posvećena je provođenju mjera zaštite od požara i problemima koji se javljaju u tom smilu. Zaključeno je da se, cijeneći postojeće stanje i objektivne mogućnosti Općine, pokrenu aktivnosti koje imaju za cilj unaprjeđenje postojećeg stanja. To podrazumjeva pokretanje konkretnih inicijativa za formiranje Kantonalne profesionalne vatrogasne jedinice i/ili iniciranje razgovora sa susjednim općinama oko zajedničkog djelovanja u gašenju požara, kao najracionalnijeg rješanja. Na kraju sjednice utvrđen je sastav interresorne radne grupe za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u Općini Foča za period 2019. – 2024. godina.
IMG 20190411 092442
 

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije