• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

ODRŽANA 5. REDOVNA SJEDNICA ŠTABA CIVILNE ZAŠTITE

Sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča

Dana 15.02.2019. godine održana je peta redovna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča. Pored zapisnika sa prethodne sjednice razmatran je Izvještaj o radu Štaba civilne zaštite Općine Foča za 2018. godinu, a nakon toga je usvojen i Program aktivnosti Općinskog štaba civilne zaštite za 2019. godinu. U nastavku sjednice razmatran je Izvještaj o prikupljanju, raspodjeli i korištenju sredstava posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća ostvarene u 2017. godini. Istaknuta je činjenica da je u toku prethodne godine izvršena nabavka polovnog vatrogasnog vozila, ali nabavka istog nije finansirana iz sredstava posebne naknade, već je vozilo nabavaljeno zahvaljujući finansijskoj podršci Štaba civilne zaštite BPK Goražde, podrške Općine Centar Sarajevo, te budžetskim sredstvima Općine Foča.

Razmatrajući  Procjenu ugroženosti Općine Foča od prirodnih i drugih nesreća zaključeno je da se može biti zadovoljno predloženim dokumentom, te da je isti usklađen sa podzakonskim propisima koji uređuju oblast zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća. U tom smislu Štab je dao pozitivno mišljenje i predložio Općinskom načelniku da svojom odlukom usvoji ovaj veoma važan planski dokument.

Peta redovna sjednica Štaba civilne zaštite Općine Foča završena je zaključkom koji definiše obavezu proširenja postojećeg Štaba civilne zaštite. Naime, nakon imenovanja rukovodećeg državnog službenika na poziciju pomoćnika načelnika za prostorno uređenje, komunalne, geodetsko-katastarske, stambene poslove, imovinsko-pravna pitanja i izbjegla i raseljena lica Općine Foča postoji potreba da se imenovani uključi u rad Štaba, kao i predstavnik Organizacije Crvenog križa/krsta Općine Foča.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije