• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

O Ažuriranom planu upravljanja okolišem za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta zaštite od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidran ispred općine Foča u FBiH

 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Foča u FBiH, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Foča u FBiH i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ažuriranom planu upravljanja okolišem za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta zaštite od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidran ispred općine Foča u FBiH

Javna rasprava o utjecaju na okoliš na području pripadajućih MZ-a općine Foča u FBiH odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Plan upravljanja okolišem.

Ažurirani plan upravljanja okolišem dostupan je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

-       Općina Foča u FBiH, oglasna ploča Općinei web stranica Općine: http://www.foca-ustikolina.ba/

-       Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projektzaštite od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Foča u FBiH i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 20. septembar 2018.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije