• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

POZIV ZA JAVNU RASPRAVU

O Ažuriranom planu upravljanja okolišem za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta zaštite od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidran ispred općine Foča u FBiH

 Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarsta – Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, u saradnji sa općinom Foča u FBiH, poziva sve zainteresovane subjekte,  nevladine organizacije, stanovnike  općine Foča u FBiH i stanovnike pripadajućih MZ-a da uzmu učešće u

JAVNOJ RASPRAVI

o Ažuriranom planu upravljanja okolišem za projekat koji će se realizirati u okviru Projekta zaštite od poplava koji se finansira sredstvima Svjetske banke a koji je kandidran ispred općine Foča u FBiH

Javna rasprava o utjecaju na okoliš na području pripadajućih MZ-a općine Foča u FBiH odvijat će se posredno, dostavljanjem pisanih primjedbi, sugestija i mišljenja na Plan upravljanja okolišem.

Ažurirani plan upravljanja okolišem dostupan je svim zainteresovanim na sljedećim adresama:

-       Općina Foča u FBiH, oglasna ploča Općinei web stranica Općine: http://www.foca-ustikolina.ba/

-       Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Jedinica za implementaciju projekata u šumarstvu i poljoprivredi, Trampina 4/1, 71000 Sarajevo, i na web  stranici Jedinice za implementaciju projekata: http://portal.piusum.ba/ pod stavkomProjekti, Projektzaštite od poplava

Primjedbe, sugestije i mišljenja dostavljaju se u pismenoj formi direktno Jedinici za implementaciju projekta ili posredno preko Općine Foča u FBiH i pripadajućih MZ-a.

Rok za dostavu primjedbi, sugestija i mišljenja je 20. septembar 2018.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije