• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

O B A V J E Š T E N J E

Obavještavaju se zainteresovana lica da je u pripremi Javni oglas za prodaju neizgrađenog gradskog zemljišta u vlasništvu općine Foča/FBiH putem javnog nadmetanja - licitacije, u katastarskom operatu označenog kao:k.č. 1052/1, po kulturi napuštena pruga, u površini od 322m²

,  koja je upisana u p.l. broj:90, k.o Ustikolina, na ime općine Foča/FBiH sa 1/1 dijela posjeda, na kojoj je predviđena izgradnja poslovnih objekata u centru Ustikoline, pored magistralnog puta M20, gabarita (43,50 x 6,80) m, u skladu sa projektnom dokumentacijom i uslovima datim u Rješenju o urbanističkoj saglasnosti.Spratnost objekta: suteren+prizemlje.Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 038/519-407.

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2

 4

  5

  6

  7

  8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 10

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije