• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

Obilježavanje bitki na Zebinoj šumi

Općina Foča i lokalno UDB ARBIH  su 26 i 27.05.2017. godine organizovali  obilježavanje 25. maja - bitke na  Zebinoj Šumi.

 Pored obilaska mezarja poginulih boraca organizovan je i prigodan vjerski program u džamiji  na Zebinoj Šumi.Na lokalitetu zv. Relej izvršeno je otkrivanje spomen obilježja koje svedoči herojskoj borbi, plemenitosti i patriotizmu boraca ARBiH koji su poginuli u odbrambeno-oslobodilačkom ratu 1992.-1995. godina na području Zebine Šume. Spomen obilježje su otkrili Maslo Osman- otac poginulog Maslo Ramiza, te Delahmet Sead-  demobilisani borac koji je ranjen u borbama na Zebinoj Šumi. Idejni tvorac spomen obilježja je Emin Kurtović MA arhitekture-dipl.ing.arhitekture.Cvijeće su položili predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti Općine Foča, Grada Goražda , Vlade BPK Goražde, članovi porodica šehida, boračkih udruženja i Općinskog odbora SDP-a Foča-Ustikolina. Manifestacija u svom kontinuitetu svjedoči da bitke na Zebinoj Šumi, nisu, niti smiju biti zaboravljene i pokazuje da postoji potreba da se iznova i sa istom energijom baštine tekovine odbrambeno-oslobodilačkog rata. U okviru historijskog sata učesnici bitki na Zebinoj Šumi Pačo Sakib i Nedžib Bašić su na emotivan način podsjetili prisutne o okolnostima koje su prethodile ovoj dobro isplaniranoj akciji koja je potvrdila da, uprkos slabom i nedovoljnom naoružanju, čvrsto opredjeljeni i motivisani borci Armije RBiH mogu nanijeti značajne gubitke agresoru. U ime organizatora prisutnim su se obratili predsjednik općinskog Udruženja demobilisanih boraca Admir Kuljuh i Općinski načelnik Zijad Kunovac, dok su u nastavku govorili gradonačelnik Grada Goražda Muhamed Ramović, ministar za boračka pitanja Eniz Halilović, te premijer Vlade BPK Goražde Emir Oković. Istaknuto je da ovakve manifestacije, pored evociranja ratnih događaja i druženja, treba da afirmišu potrebu da svi akteri društva moraju imati puno veći senzibilitet prema borcima, njihovim egzistencijalnim i drugim potrebama, te da se kroz ovakve i slične manifestacije obezbjedi masovnije prisustvo školske djece i omladine koje u perspektivi treba da nastave sa održavanjem tekovina nastalih u periodu od 1992- 1995. godine. 

IMG 1593

 

 

 

 

 

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije