• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Najnovije

J A V N I P O Z I V za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča

OPĆINSKO VIJEĆE
KOMISIJA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA
OPĆINE FOČA

  Na osnovu člana 4. i člana 7. Odluke o utvrđivanju javnih priznanja Općine Foča-Ustikolina, broj: 01-05-151/13, od 06.02.2013. godine i člana 6. Pravilnika o kriterijima za dodjelu javnih priznanja Općine Foča, broj: 01-02-152/13, od 06.02.2013. godine, Komisija za dodjelu javnih priznanja Općine Foča,  o b j a v l j u j e:

J A V N I    P O Z I V
za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja
Općine Foča
  

I  Općina Foča/FBiH u povodu 19. marta – Dana Općine dodjeljuje javna priznanja kolektivima i pojedincima za postignute izuzetne rezultate u predhodnom periodu, u svim oblastima privrednog razvoja, društvenih djelatnosti i drugim oblastima.

      Javna priznanja Općine su:

      1. ZLATNA PLAKETA OPĆINE FOČA

      2. SREBRNA PLAKETA OPĆINE FOČA

      3. POČASNI GRAĐANIN OPĆINE FOČA

II   Pravo predlaganja kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine Foča/FBiH imaju Općinski načelnik, vijećnici Općinskog vijeća, općinske službe za upravu i druga tijela uprave, javne ustanove, privredna društva, mjesne zajednice, političke stranke, udruženja građana, građani, vjerske zajednice i naučne, kulturne, obrazovne, sportske i druge institucije i organizacije sa sjedištem na području Općine.

III   Kriteriji za dodjelu javnih priznanja Općine su:

 1. ZA ZLATNU I SREBRNU PLAKETU OPĆINE FOČA/FBiH:
 1. Kolektivima, koji su:

-          dali izuzetan doprinos općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

-          ostvarili značajne poslovne rezultate u prethodnom periodu;

-          uposlili veći broj radnika u odnosu na prethodnu godinu, izvršili vlastita ulaganja u proširenje proizvodnih i drugih kapaciteta, uvećanih najmanje za 10% u odnosu na prethodnu godinu;

-          postigli izuzetne rezultate u oblasti obrazovanja, nauke, zdravstvene zaštite, socijalne zaštite, kulture, sporta, javnog reda i sigurnosti;

-          dostigli međunarodne standarde u oblasti kulture, sporta i drugih društvenih djelatnosti;

-          dali izuzetan doprinos u zaštiti života i zdravlja građana Općine i društvenih dobara od  elementarnih, ekoloških i drugih nepogoda i nesreća.

 1. Pojedincima, koji su:

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

-                svojim aktivnostima, zalaganjem postigli izuzetne rezultate i doprinijeli unaprjeđenju rada organa uprave ili drugih institucija na području Općine;

-                doprinijeli razvoju i unaprjeđenju lokalne samouprave u Općini;

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli stabilnosti i povećanju budžeta organa uprave ili drugih institucija na području Općine;

-                unaprjeđivali i afirmisali obrazovne, naučne, kulturne i sportske vrijednosti Općine;

-                postigli izuzetne rezultate u afirmaciji pozitivnih vrijednosti Općine kroz saradnju sa domaćim i međunarodnim institucijama;

-                bavili se inovatorstvom i kreativnim radom u oblasti umjetnosti i književnosti i s tim u vezi dobili domaća i međunarodna priznanja;

-                dali izuzetan doprinos u zaštiti života i zdravlja građana Općine i društvenih dobara od elementarnih, ekoloških i drugih nepogoda i nesreća;

-                doprinijeli razvoju i unaprjeđenju demokratije, međuvjerske i međunacionalne tolerancije.

 1. ZA PLAKETU POČASNOG GRAĐANINA OPĆINE FOČA:

a)   Pojedincima, koji su:

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli općem društveno-ekonomskom razvoju Općine;

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli stvaranju i očuvanju mira i slobode;

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli unaprijeđenju, očuvanju i zaštiti ljudskih prava i građanskih sloboda;

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli razvoju demokratije, međuvjerske i međunacionalne tolerancije;

-                svojim aktivnostima i zalaganjem doprinijeli afirmaciji Općine na domaćem ili međunarodnom nivou.

IV  Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine trebaju da sadrže: ime i prezime, adresu kandidata, odnosno naziv kolektiva, organizacije, zajednice ili privrednog društva i obrazloženje sa dokumentacijom koja potvrđuje navode iz prijedloga.

       Prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine se dostavljaju Komisiji za dodjelu javnih priznanja Općine Foča/FBiH, u zatvorenoj koverti putem pisarnice Općine.

       Nepotpuni i neblagovremeno dostavljeni prijedlozi kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine neće se uzeti u razmatranje.

      Rok za dostavu prijedloga kandidata za dodjelu javnih priznanja Općine je 15.02.2017. godine, do 12,oo sati.

     

   Broj: 01- 05-86 /17                                                         PREDSJEDNIK KOMISIJE

   Datum: 31.01..2017. godine

                                                                                                  A r n e l a    Č e n g i ć

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije