• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

POTPISANI UGOVORI O DONACIJI SA HELPOM

Njemačka nevladina organizacija Help je 01. Maja 2016.god.počela sa implementacijom projekta "Održivo zapošljavanje kroz ciljanu podršku u poljoprivrednom sektoru u Istočnoj Bosni i Hercegovini" na području Općine Foča u FBiH.Projekat finansira Vlada Savezne Republike Njemačke kroz Pakt za Stabilnost Jugoistične Evrope, a sufinansira Općina Foča u FBiH sa 35% od ukupnih ulaganja u projektu.Vrijednost projekta za područje Općine Foča u FBiH iznosi oko 100.000 KM

 Projekat će trajat 20  mjeseci i podržati grantovima ukupno 30 korisnika na području općine,jedno udruženje/kompaniju/zadrugu sa ciljem jačanja lanca vrijednosti, te 5 poljoprivrednih proizvođača sa ciljem uvođenja organske proizvodnje.Projektom mogu biti podržane aktivnosti u oblasti plasteničke prizvodnje,malinarsta i pčelarstva,a koje će rezultirati odgovarajućim mjesečnim prihodom,zavisno od dostupnih finansijskih sredstava i tržišnog potencijalasvakog individualnog prijedloga.IMG 1220

Danas je potpisan Ugovor sa korisnicima o isporuci materijalnih donacija u svrhu pokretanja ili proširenja poslovne aktivnosti.Help će korisniku isporučiti opremu ali će zadržati vlasništvo nad Donacijom u trajanju 2 godine od dana isporuke kako bi se osigurala njena pravilna upotreba.Korisnik će donaciju koristiti isključivo u svrhu pokretanja Djelatnosti.IMG 1221Svaki korisnik biće u obavezi da sufinansira 15% ukupnog iznosa donacije,da registruje svoju poljoprivrednu djelatnost.IMG 1226

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije