• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

UVOĐENJE TREZORSKOG NAČINA POSLOVANJA

Općinski načelnik potpisao zajedno sa Projektom reforme fiskalnog sektora  akcioni plan o saradnji u procesu uvođenja trezorskog načina poslovanja.

 U skladu sa ovim planom Općina Foča sa 01.01.2017.godine prelazi na trezorski način poslovanja. Služba za finansije provodi pripremne aktivnosti za prelazak na trezor.Trezor u lokalnoj upravi, a isto tako i na svim drugim nivoima uprave, mora biti organizovan kao posebna cjelina unutar službe za finansije. To znači da se mora organizovati odjeljenje, odsjek ili neki drugi niži oblik službe koji će u svom nazivu imati naziv trezor, a u sistematizaciji tog organizacionog djela moraju biti definisana radna mjesta koja će obavljati funkcije trezora.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije