• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

Poplave na području Općine

Dan 29.02.2016. godine obilne kišne padavine prouzrokovale su povećanje svih vodotoka na području Općine, te je došlo do pojave bujica koje su oštetile značajan broj lokalnih puteva. Rijeke Drina, Kolina i Kosovska rijeka su nabujale, ali nije došlo do ugrožavanja ljudi i materijalnih dobara koja se nalaze u priobalju istih. 

 Međutim, jake bujice su uslovile začepljenje propusta i odvodnih kanala na lokalnim putevima što je za posljedicu imalo devastiranje površinskog sloja puta, te nanošenje velikih količina kamenja, zemlje i drugog materijala na okolna zemljišta. Posebno takav slučaj  izražen je u naselju Ćurovići gdje je poljoprivredno zemljište preplavljeno raznovrsnim nanosom. Pored toga na lokalnom putu Kosova – Mravljača došlo je do potpunog začepljenja propusta i Kosovska rijeka je poplavila ovaj put u dužini od preko 50 m, što je uzrokovalo oštećenja gazećeg sloja i onemogućeno je prometovanje putničkih automobila.                                                             IMG 0477

 I na drugim lokacijama dešavale su se slične pojave kao npr. u naselju Njuhe gdje je poplavljen pristupni put prema dva stambena objekta. Na području Mjesne zajednice Cvilin šteta se manifestuje oštećenjima na lokalnom putu Bratovčići – Bavčići, gdje je došlo do začepljenja propusta, a slična oštećenja zabilježena su na lokalnom putu Cvilin – Kožetin. a na lokalnom putu Kosova – Mravljača došlo je do potpunog začepljenja propusta i Kosovska rijeka je poplavila ovaj put u dužini od preko 50 m, što je uzrokovalo oštećenja gazećeg sloja i onemogućeno je prometovanje putničkih automobila.

IMG 0489IMG 0495

Općinske službe za upravu su, nakon što je sagledano stanje i stepen nastalih oštećenja, odmah angažovale mehanizaciju JKP“Ušće“ Foča-Ustikolina koja je u kratkom vremenskom periodi izvršila čišćenje propusta i odvodnih kanala, te popravku oštećenih pristupnih puteva s ciljem normalizacije stanja. Za pojedine lokacije koje su oštećene, a za koje se moraju raditi dugoročna rješenja, potrebno je da se, nakon što se vodostaji smanje u normalne i podnošljive okvire, i sami stanovnici Općine aktivnije uključe u rješavanje nastalih problema, a sve u cilju da se slične pojave preveniraju i time dugoročno zaštite ljudi i imovina od ovakvih prirodnih nepogodaIMG 0501IMG 0497IMG 0501

IMG 0504IMG 0508IMG 0506

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča  bila su učesnici desete, jubilarne manifestacije "Zdrava hrana" u...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije