• VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show
 • VTEM Image Show

Najnovije

Informacija sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća općine Foča u FBiH

Informacija sa 21. redovne sjednice Općinskog vijeća općine Foča u FBiH

Dana 03.06.2015. godine održana je 21. Redovna sjednica Općinskog vijeća općine Foča u F BiH.

Na sjednici je usvojen slijedeći dnevni red:

 

1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 20 redovne sjednice Općinskog vijeća

      2. Vijećnička pitanja i incijative

      3. Izvještaj o izvršenju budžeta za 2014. godinu

      4. Izvještaj o izvršenju budžeta za period  01.01. - 31.03.2015 godine

      5. Prijedlog odluke o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije Dani kulture, sporta i turizma "Ustikoljansko ljeto 2015"

      6. Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova izborne komisije općine Foča

      7. Izvještaj o radu JKP "Ušće" d.o.o. sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu i informacija o higjenskoj ispravnosti vode za piće na području Općine Foča

 1.  Prijedlog odluke o utvrđivanju prosječne  cijene  1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2014. godinu
 2. Prijedlog odluke o utvrđivanju naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište za 2015. godinu

Nakon usvajanja zapisnika sa prethodne sjednice Općinskog vijeća i Vijećničkih pitanja koja su dostavljena pismenim putem, razmatran je Izvještaj o izvršenju budžeta za 2014. godinu za čije usvajanje je glasalo 5 od ukupno 7 prisutnih vijećnika što nije bilo dovoljno da se izvještaj usvoji. Izvještaj o izvršenju budžeta za prvi kvartal 2015. godine je jednoglasno usvojen.

Rasprava o pomenutim izvještajima dovela je do usvajanja Zaključka koji je donesen na prijedlog Komisije za budžet i finansije općine Foča u F BiH.  Zahtjevom se  poziva Vlada BPK Goražde da, zbog otežane situacije u kojoj se općina nalazi i neizmirenih obaveza iz 2012., 2013., i 2014. godine koje iznose 623 hiljade KM, planirane transfere prema općini Foča u F BiH uplaćuje redovno i u iznosu koji je planiran Budžetom Kantona.

U nastavku sjednice razmatran je Izvještaj o radu JKP "Ušće" d.o.o. sa finansijskim pokazateljima za 2014. godinu i informacija o higjenskoj ispravnosti vode za piće na području Općine Foča koji je jednoglasno usvojen.

Takođe, jednoglasno su usvojene slijedeće odluke:

- Odluka o imenovanju Organizacionog odbora manifestacije Dani kulture, sporta i turizma "Ustikoljansko ljeto 2015"

- Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za imenovanje članova izborne komisije općine Foča,

te odluke o utvrđivanju prosječne  cijene  1 m2 izgrađenog stambenog prostora za 2014. godinu i o utvrđivanju naknade za neizgrađeno građevinsko zemljište za 2015. godinu .

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije
Donec tristique, nisi vitae

Donec tristique, nisi vitae

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore...

Opširnije