• VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

Najnovije

Održana 17. redovna sjednica Općinskog vijeća Foča/FBiH

Za sjednicu je bilo predviđeno deset tačaka dnevnog reda.  Nakon razmatranja i usvajanja zapisnika sa 16. redovne i 5. vanredne sjednice prešlo se na izvještaj i izvršenje budžeta za šest mjeseci 2014.g. koji nije dobio potrebnu većinu. Izvještaj o utrošku sredstava manifestacije Ustikoljansko ljeto 2014.  jednoglasno je usvojen.

U nastavku sjednice vijećnici su informirani o stanju bezbjednosti na području Općine kao i o implementaciji projekta mreža lokalnog planiranja u oblasti bio-diverziteta na zapadnom balkanu u općini Foča/FBiH. Vijećnici su podržali inicijativu za davanje naziva ulice po imenu Čavrk Ermina- Maljeta, te zadužili nadležnu službu da prilikom eventualne izmjene postojećih naziva ulica uzme u obzir navedeno kao i ostale istaknute ličnosti sa prostora općine po kojima bi ulica mogla dobiti naziv.

U nastavku sjednice  razmatrani su izvještaji mjesnih zajednica. Izvještaj mjesne zajednice Cvilin je jednoglasno usvojen dok su izvještaji mjesne zajednice Jabuka i Ustikolina vraćeni na doradu.

Takođe izvještaj o dodijeljenim sredstvima nevladinom sektoru je vraćen na doradu.IMG 0011

 Na kraju sjednice, vijećnici su usvojili izvještaj o procijenjenoj šteti od poplave, bujica i klizanja tla.

Zdrava Hrana  

Razgovor  

Pred Slijedeći
"Posao je težak, ali dobar,..."

"Posao je težak, ali dobar,...…

Članice Udruženja poljoprivrednih proizvođača Općine Foča u FBiH bile su učesnice desete, jubilarne manifestacije "Zdrava...

Opširnije