OPĆINSKO VIJEĆE

Općinsko vijeće  Općine Foča sačinjava 11 vijećnika neposredno biranih na općinskim izborima.
Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana Općine, koje funkciju vlati vrši u skladu sa ustavom, zakonom i statutom.
Mandat vijećnika Općinskog vijeća traje četiri (4) godine, a izbor se vrši na način i postupak

utvrđen Izbornim Zakonom Bosne i Hercegovine.Organ odlučivanja u Općini je Općinsko vijeće.

 STRANKA  BROJ GLASOVA  BROJ MANDATA
 SDA-STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE  4
 Čengić Arnela 
2  Kunovac Salem
3 Brajlović Enver
  4 Čengić Edin  
SBG-STRANKA ZA BOLJE GORAŽDE
 1 Gabela Kenan 4
2 Aganspahić Senada
3 Karahodža Mensura
 
4 Mojović Nešo
SBB-SAVEZ ZA BOLJU BUDUĆNOST BOSNE I HERCEGOVINE 2
1 Raščić Muhidin  
 2 Suvad Dedović  
SDP-SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA
 1 Bašić Izet  
 
Sekretar OV : Vildana  Drljević (Tel: 038 519 406)
Predsjedavajući Općinskog Vijeća:  Raščić  Muhidin (SBB)